ราชกิจจาฯประกาศแล้ว อนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว อนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ รวมพ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน ใช้แก้ไขเยียวยาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลก ร ะท บจากโ ควิ ด-19 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5

Read more