ชง ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาต่ออายุพรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน

มติคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ข้อสรุปเตรียมเสนอต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินที่จะหมดอายุวันที่ 31

Read more