แจงชัด ข่าวลือเรื่องกำหนดวันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง 3,000

วันนี้ 4 มิ.ย.2563 ที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการโพสต์ข้อความเผยว่า

ตามที่มีข่าวลือว่า เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จะโอนให้ในวันที่ 10 ของเดือน พร้อมกับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนประจำเดือนนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นความจริง

เนื่องจาก ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯและกระทรวงการคลัง กำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ละเอียดครบถ้วน สำหรับผู้ที่จะได้รับเงิน 3,000 บาทนี้ ยังไม่ถึงขั้นตอนกำหนดวันที่ในการโอนเงินที่ชัดเจน ต้องรอการสรุปและประกาศอย่างชัดเจนให้ทราบต่อไปครับ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์