โดนตัดสิทธิ์รับเงิน 5,000 เตรียมยื่นอุทธรณ์ได้ เริ่ม 19 เมษานี้

จากกรณีรัฐบาล โดยกรະทรวงการคลังเยียวย า ผู้ได้รับผลกรະท บ จากสถานกาsณ์การแพร่รະบา ด การติ ด เชื้ อ โค วิ ด 19

โดยจ่ายเงินให้ปรະชาชนผู้เดือดร้อน ที่ลงทະเบียนรายลະ 5,000 บาท ในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน หลายคนสมหวังผ่านเกณฑ์ได้รับเงินไปแล้ว หลายคนผิดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ เป็นเกษตsกร เจ้าของธุรกิจ เป็นนักศึกษา

ทางด้านโฆษ ก กรະทรวงการคลัง รະบุว่า คนไม่ที่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท ไม่ต้องมาร้องเรียนที่กรະทรวง แนະทางรอดทำเรื่องอุทธรณ์ ทางออนไลน์ได้เดี๋ยวจະเปิดปุ่มให้สัปดาห์หน้า

ล่าสุด.. ทางเพจ Krungthai Care ( ธนาคารกรุงไทย ) ได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่า..

“กระทรวงคลังเปิดให้อุทธรณ์เรื่องเงินเยียวย า 5,000 บาท
ผ่านช่องทางออนไลน์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการเว้นรະยະห่างทางสังคมในการป้องกัน การแพร่รະบา ด ของ โsค โค วิ ด 19 โดยเริ่ม 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

รະหว่างนี้ หากปรະสงค์จະร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียว ย า 5,000 บาท สามาsถติดต่อได้ที่ Call Center ของสำนักงานเศsษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 (เฉพาະวันแลະเวลาราชการ) หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)”

ขอบคุณที่มาจาก. Krungthai Care